Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 30.09.2016

  U SPOMEN PARKU BUBANJ – „BACI 5, OČISTI SVET“

  U SPOMEN PARKU BUBANJ - „BACI 5, OČISTI SVET“

  Tradicionalna volonterska ekološka akcija zaposlenih u kompaniji Wiener Städtische osiguranje, ove godine održana je i u Nišu, u saradnji sa studentima Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta Singidunum i Gradskom opštinom Palilula, pod sloganom „BACI 5, OČISTI SVET“, koji treba da ukaže na pet osnovnih vrsta otpada čijim se pravilnim odlaganjem čuva životna sredina. U okviru akcije, zaposleni su sproveli čišćenje zelenih površina u Spomen parku Bubanj, a čišćenju lokacije prethodilo je predavanje studenata, kao i kratak informativno-edukativni kviz. Učesnike akcije obišli su Aleksandar Ždrale predsednik Gradske opštine Palilula i Ivica Stojanović, član opštinskog Veća Palilule sa saradnicima iz medijske ekološke mreže EKOpolis a logističku podršku dalo je i JKP Mediana.

  Projekat „Wiener volonterski dan“, u okviru kojeg zaposleni jedan dan u godini posvećuju volonterskim aktivnostima, pokrenuli smo u oktobru 2011. godine sa ciljem da podstičemo njihovo učešće u inicijativama koje unapređuju kvalitet života u lokalnoj zajednici. Od tada, Wiener volonteri uključili su se u mnoge projekte, a ovogodišnjom akcijom „BACI 5, OČISTI SVET“ želeli smo da podignemo svest o tome da je neophodno voditi računa o životnoj sredini i da svaki pojedinac, treba da napravi korak ka tome da naše prirodno okruženje bude lepše i zdravije za život. Takođe, ove godine otišli smo korak dalje u sprovođenju volonterskih aktivnosti, i simultano u pet regionalnih centara – Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Čačku i Subotici – organizovali čišćenje javnih zelenih površina i sproveli kratku edukaciju zaposlenih, sve sa ciljem promovisanja odgovornosti koje jedna kompanija ima prema društvu u kojem posluje“, istakla je Katarina Krstajić, korporativni PR menadžer Wiener Städtische osiguranja.

  „Gradska opština Palilula Niš veoma aktivno i odgovorno radi u oblasti zaštite životne sredine, ekološki ispravnom ponašanju građana, očuvanju biodiverziteta, uštedi energije. Podizanjem svesti građana, po rečima predsednika opštine Palilula Aleksandra Ždraleta i predsednice opštinskog parlamenta Adriane Anastasov, učinjeno je da se manje novca iz budžeta troši za uklanjanje divljih deponija i isti usmeri za druge razvojne programe. Zahvaljujući dobroj saradnji sa društveno odgovornim kompanijama poput Wiener Städtische osiguranja, obrazovnim ustanovama (Fakultet zastite na radu), organizacijama civilnog društva, Medijskom ekološkom mrežom EKOpolis, izviđačima, JKP Mediana, opština uspešno ostvaruje razvojne prioritete iz Akcionog programa i projekta „Živeti zeleno“.

  Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta Singidunum bili su prisutni u svih pet regionalnih centara u kojima se sprovela akcija i kratkim predavanjem o osnovnim vrstama otpada, u koje spadaju papir, metal, plastika, staklo i organski otpad, na jasan i slikovit način ukazali šta za životnu sredinu znači primarna separacija otpada. „Primarna separacija otpada, odnosno njegovo pravilno odlaganje ključno je u procesu zaštite životne sredine. Tek nakon toga na red dolazi recikliranje, za koje svi znamo da je ne samo neophodno već će ubrzo postati i obaveza naše države, na putu evrointegracija. Nama je uvek zadovoljstvo kada svoje znanje koje stičemo na fakultetu možemo i praktično da primenimo, a posebno ukoliko se radi o edukaciji i prenošenju znanja iz oblasti primenjene ekologije, kao što je to bio slučaj prilikom realizacije ovog društveno-odgovornog projekta“, naglasila je Dunja Nikolić, student Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta Singidunum. Do sada je u ovakvim volonterskim akcijama učestvovalo oko 385 zaposlenih Wiener Städtische osiguranja, koji su ostvarili više od 1330 sati dobrovoljnog rada, a čitav projekat je deo programa korporativnog volontiranja Social Active Day, koji matična kompanija Vienna Insurance Group sprovodi u 25 zemalja u kojima posluje. (Ph.Dragan Vidojković, EKOpolis)