Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 15.10.2020

    TAMARA PEŠIĆ – VD NAČELNICA OPŠTINSKE UPRAVE

    TAMARA PEŠIĆ - VD NAČELNICA OPŠTINSKE UPRAVE

    Veća Gradske opštine Palilula, na sednici održanoj 12.oktobra 2020., postavilo je na položaj vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Palilula, diplomiranu pravnicu Tamaru Pešić, Dosadašnja načelnica Uprave Marija Brajdić je podnela ostavku zbog odlaska na novu dužnost- izabrana je za gradskog javnog pravobranioca u Nišu. Tamara Pešić ima 14 godina radnog iskustva na poslovima pravne struke. Radila je u privatnom sektoru a ovo je 12. godina kako radi u Upravi gradske opštine Palilula. Osam godina obavljala je poslove za pripremu i realizaciju sednica skupštine i radnih tela Skupštine gradske opštine Palilula. Od 2016. godine raspoređena je na radno mesto „radni odnosi i normativno pravni poslovi i poslovi pružanja besplatne pravne pomoći“. Upisana je u registar Ministarstva pravde kao registrovani pružalac besplatne pravne pomoći lokalne samouprave. Proteklih godina učestvovala je na brojnim obukama i seminarima. (D.V)