Gradska opstina Palilula

 • Naslovna >> Turizam

  TURIZAM

  Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija (www.ipacbc-bgrs.eu) usvojen je od strane Evropske Komisije, 30. jula 2015. godine i finansira projekte vezane za razvoj održivog turizma, mlade i zaštitu životne sredine, u pograničnom regionu Bugarske i Srbije. Region obuhvata bugarske oblasti: Vidin, Montana, Vraca, Sofija, Pernik i Ćustendil, kao i srpske okruge: Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

  Prihvatljivi korisnici Programa su lokalne, regionalne i nacionalne institucije, agencije i organi, uprave zaštićenih oblasti, lokalna / regionalna šumska gazdinstva, kulturne institucije, nevladine organizacije, obrazovne institucije – univerziteti, škole, koledži i biblioteke, itd.

  Projekat ,,Promocija turističkih atrakcija kroz interaktivne izložbe kulturno – istorijskog nasleđa prekograničnog regiona” u okviru Programa, Gradska opština Palilula Niš (GO Palilula) sprovodi u partnerstvu sa opštinom Pirdop iz Republike Bugarske. Cilj projekta je stvaranje održivog razvoja u prekograničnom regionu Srbije i Bugarske.

  Obe opštine su bogate lokacijama kulturnog značaja koja mogu postati osnova za razvoj kulturno – istorijskog turizma sa obe strane granice. Očekivanja su da ovaj projekat, na putu ka održivom partnerstvu u pograničnom regionu, okupi zainteresovane strane u opštinama, posebno poslenike turizma i kulture, nevladinog sektora, preduzetnike i mlade.

  U okviru projekta koji je otpočeo tokom novembra 2016. godine, u opštini Pirdop je 21. februara 2017. godine održana je prva projektna konferencija „Nove perspektive turističkih potencijala lokalne kulturne baštine u opštinama Pirdop i Palilula“. Delegaciju GO Palilula predvodio je predsednik opštine Aleksandar Ždrale. Angel Gerov, predsednik opštine Pirdop, priredio je u sedištu opštine prijem za učesnike Konferencije, a zatim je sa Aleksandrom Ždraletom, predsednikom GO Palilula, otvorio programsku Konferenciju u Narodnom muzeju opštine Pirdop.

  Druga projektna konferencija „Inovativni pristupi u promociji atraktivnih turističkih destinacija u pograničnom regionu Pirdop-Palilula“ održana je 10. maja 2017. godine u Media &Reform Centru u Nišu. O prekograničnoj saradnji, o aktivnostima na projektu i partnerskoj saradnji dve opštine govorili su: dr. Edvin Sugarev, generalni konzul Republike Bugarske u Nišu, Aleksandar Ždrale, predsednik GO Palilula i Angel Gerov, predsednik opštine Pirdop.

  Na konferenciji je prikazan dokumentarni film o turističkim i kulturnim potencijalima opština Pirdop i Palilula – „Kulturno nasleđe Pirdopa i Palilule“.

  Delegacija Gradske opštine Palilula Niš, koju je predvodio predsednik opštine Aleksandar Ždrale, prisustvovala je svečanosti povodom festivala „Folklorna tradicija, različite kulture – zajedničke vrednosti“ u Pirdopu u Republici Bugarskoj od 20. do 22. jula 2017. godine. Predstavnici GO Palilula upoznali su kulturne znamenitosti i turističke potencijale opštine Pirdop. Na centralnoj svečanosti, nastupila su kulturno umetnička društva – KUD Abrašević iz Niša i plesni klub „Šareno oro“ iz Pirdopa.

  Gradska opština Palilula u Nišu, bila je domaćin, učesnicima završnih aktivnosti na projektu od 10. do 13.oktobra 2017. godine u GO Palilula i tom prilikom je realizovan festival pod nazivom: „Različite kulture-zajedničke vrednosti između Pirdopa i Palilule“. Aleksandar Ždrale predsednik GO Palilula sa saradnicima i članovi Kulturno-umetničkog društvo „Abrašević“, dočekali su goste iz partnerske opštine Pirdop: Angela Gerova, predsednika opštine sa saradnicima, Kostadina Kostadinova, menadžera projekta i članice plesnog ansambla „Šareno oro“ iz Pirdopa.