Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 30.10.2017

    UKLANJANJE MONTAŽNIH OBJEKATA NA TRASI KOLEKTORA

    UKLANJANJE MONTAŽNIH OBJEKATA NA TRASI KOLEKTORA

    Na trasi izgradnje južnog kolektora, u Gradskoj opštini Palilula-prva faza, ulica „Episkopska“, kod Palilulske rampe, Komunalna inspekcija opštine Palilula uklonila je manji montažni objekat.

    Po rečima Velizara Pešića, koordinatora grupe za imovinsko pravne i komunalne poslove u Upravi Gradske opštine Palilula, ovo je redovna aktivnost opštinskih organa na obezbeđivanju uslova za nesmetanu dinamiku izvođenja radova na Južnom kolektoru i realizaciji utvrđenih investicionih projekata Grada Niša. U narednom periodu biće uklonjen još jedan objekat iz nadležnosti Komunalne inspekcije opštine Palilula. Ovo je dobar primer uspešne saradnje organa Grada Niša sa Gradskom opštinom Palilula. (D.Vidojković)