Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 05.04.2018

  „KOMUNALKO“: UKLANJANJE SMETILIŠTA SARADNJOM SA GRAĐANIMA

  „KOMUNALKO“: UKLANJANJE SMETILIŠTA SARADNJOM SA GRAĐANIMA

  Zahvaljujući „KOMUNALKU“ – aplikaciji koja povezuje građane Gradske opštine Palilula sa komunalnim službama, svakodnevno se u opštini Palilula saniraju smetilišta i divlje deponije na terenu. Radnici sektora čistoće i sektora zelenilo JKP Mediana, po prijavi komunalnog inspektora opštine, očistili su smetilište u ulici Prolomskoj od broja 4. Zbog neuslovne konfiguracije terena, nagomilani otpad uklanjan je ručno.

  U okviru planske aktivnosti održavanja ulične higijene radnici sektora čistoće JKP Mediana, po prijavi komunalnog inspektora opštine, 16.marta očistili su smetilište oko kontejnera i pored puta u naselju „Crvena zvezda“, pored Prirodno-matematičkog fakulteta. I u ovom delu naselja, nesavesni građani gomilaju komunalni otpad van kontejnera. Zahvaljujući projektnim aktivnostima, kampanjama i dobroj saradnji sa nevladinim sektorom, EKOpolisom, na ekološkom obrazovanju stanovništva, po rečima komunalne inspektorke Ivone Murge, u opštini Palilula višestruko je smanjeno izdvajanje za ove namene u budžetu.

  Po prijavi građana i uvidom nakom kontrole komunalne inspekcije Uprave Gradske opštuine Palilula na terenu, zbog neadkvatnog odlaganja komunalnog otpada u ulicama „Petra Aranđelovića“ i „Bubanjski heroji“, prema Donjem Međurovu, radnici sektora čistoće JKP Mediana angažovani su na uklanjanju komunalnog otpada. Po rečima komunalne inspektorke opštine Palilula, sakupljen otpad je transportovan do deponije u sedam kamiona. „Uputili smo apel građanima, kućnim savetima, itiče predsednik opštine Palilula, Aleksandar Ždrale, da se poštuju pravila komunalnog reda, da se ne odlaže otpad van kontejnera, da briga o životnoj sredini postane deo svih nas.

  Putem aktivnosti na ekološkom obrazovanju stanovništva u opštini Palilula ostvaren je određen pomak. Međutim, moramo svi na ovom planu istrajati, kaže predsednik nopštine Palilula, ako želimo čistu i zdravu životnu sredinu. Građani mogu putem naše aplikacije „KOMUNALKO“- koja povezuje građane Gradske opštine Palilula sa komunalnim službama, ukazati na problem kako bi isti bio saniran intervencijom nadležnih službi. Građani mogu besplatno da preuzmu aplikaciju sa Google Play prodavnice, a za korišćenje nije potrebna registracija. Funkcioniše tako što korisnici aplikacije mogu prijaviti problem putem svog pametnog telefona, opisati i eventualno uslikati, a opština Palilula će delegirati nadležnoj službi rešavanje tog problema. Trenutni status svakog prijavljenog problema građani mogu pratiti putem sajta Gradske opštine Palilula u sekciji „Prijave“. Takođe, u aplikaciji možete naći brojeve telefona svih javnih komunalnih ustanova u gradu. (D.Vidojković, EKOpolis)