Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 20.11.2018

  UKLJUČIVANJE ROMA U SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

  UKLJUČIVANJE ROMA U SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

  Obrazovanje Roma se nalazi na prvom mestu kada se radi o njihovom uključivanju u život lokalne zajednice, a kako bi se ovaj problem rešio na najbolji način inicirano je i otvaranje Univerziteta za Rome, čulo se, između ostalog na 13.Međunarodnoj naučnoj konfernciji koja je održana 20.novembra u Oficirskom domu u Nišu. Tema konferencije bila je „Socio–privredno uključivanje Roma u razvoj Republike Srbije“ a organizaciju konferencije potpisuju Demokratska unija Roma i Međunarodna asocijacija za urbanu ekologiju „Ekoman”. Saopštenje, na ovom naučnom skupu, imali su i predstavnici Gradske opštine Palilula Niš, Dragan Stoiljković, mr Dragan Vidojković, sa temom Specifične odlike romske zajednice u strategiji o inkluziji Roma i Romkinja sa teritorije G.O. Palilula. Konferenciju je podržao i Nišavski upravni okrug.

  „Socijalna integracija Roma je osnovni motiv konferencije i sve ono što boli Rome svih decenija unazad treba jasno i glasno da kažemo. Lokalna samouprava i država, kao i mi sami smo tu da pomognemo koliko je moguće, svako iz svoje perspektive. Raduje me to što danas među Romima ima lekara, profesora i učitelja“, kazala je na otvaranju trinaeste naučne konferencije Dragana Sotirovski, načelnica Nišavskog upravnog okruga i dodala, da ne treba podsećati da su Romi oduvek bili deo naše zajednice, istorije, da su sa nama ratovali, bili sa nama u najtežim trenucima, kao i da svako od nas, sa svoje perspektive i pozicije može da pomogne da Romi budu ono što zaslužuju. Obrazovanje je najvažnije u ovom trenutku i to je poluga koja će pokrenuti bolji život Roma. Za to je, kako smatra prof.dr Radivoje Mančić, potrebno ne samo upisivanje malih Roma u škole, već i obrazovanje Roma za poziv učitelja koji će edukovati male Rome. „Ne može se mladi Rom obrazovati, ako ne ostvari prvi kvalitetan kontakt i poverenje sa učiteljem, ako ne zna dovoljno dobro srpski jezik, a učitelj ne zna dovoljno romski jezik. U tom slučaju ne može se ostvariti kvalitetna komunikacija između učenika i učitelja. Ova konferencija postaviće zadatak da se u Srbiji pristupi hitnom obrazovnom procesu u kome će jezički opismenjeni Romi moći da budu kvalitetni učitelji od prvog do četvrtog razreda za Romsku populaciju. Samo tako romsko dete može biti pripremljeno da kvalitetno nastavi obrazovanje“, rekao je profesor Mančić.

  Na ovoj konferenciji, osim načelnice Nišavskog upravnog okruga Dragane Sotirovski govorili su i prezentovali sledeće teme: Akademik prof.dr Radivoje Đ.Mančić, Univerzitet ROM-ART EKOMAN na civilizacijskim koridorima; Salih Saitović, Organizovanje Roma za integracije u zajednicu; Akad. prof. dr Dragan Mitić, Kovači – nomadi u prostoru i vremenu; Ismet Jašarević, prof.muzike, Muzika Roma Srbije; Mr Branislav Docin, novinar, Samooslobođenje Roma; Akad. prof.dr Radomir Đorđević, Muzika-civilizacijska karta Roma; Akad. prof. dr Vladeta Radović, Obrada metala je pripadala odabranoj kasti; Mr Milena Kostić & Vladan Đorđević, Prilog obrazovanju za vanredne situacije; Dragan Vasiljković, akad. slikar, Savremeni organiozacioni problemi Roma Srbije; Slaviša Miljković, publicista, Duhovne veze Srba i Roma (Jezička analiza); Ljubisav Stojanović, prof, Povratak zanatskih radnji u romska naselja; Zoran Milanović, dipl.maš.inženjer, Opasni objekti i opasne materije; Dragan Stoiljković, mr Dragan Vidojković, Specifične odlike romske zajednice u strategiji o inkluziji Roma i Romkinja sa teritorije G.O. Palilula; Milan Petrović, mr Sanja Vidojković, Andrijana Bogdanović, Rodna ravnopravnost i položaj žena u romskoj zajednici; Bojan Radisavljević, mr Sanja Vidojković, Milan Petrović, Unapređenje životnih uslova lokalnih romskih zajednica: Mr Lidija Šarović, akademska slikarka, Likovnost romskog naroda; Mr Marko Mančić, turizmolog, Seoski turizam i stari zanati; Sofka Vasiljković, Integracija kao razvoj.(Foto EKOpolis, D.V)

  TV ZONAplus: BOLJE OBRAZOVANJE PREDUSLOV ZA KVALITENIJI ŽIVOT