Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 22.06.2017

    UNAPREĐENJE KVALITETA PIJAČNIH USLUGA

    UNAPREĐENJE KVALITETA PIJAČNIH USLUGA

    Direktor JP Tržnica Niš Radovan Milojević organizovao je radni sastanak sa predstavnicima Komunalne policije Grada Niša i Komunalne inspekcije opštine Palilula o komunalnom redu i stanju pijačnih usluga na teritoriji opštine. Aleksandar Ždrale, predsednik Gradske opštine Palilula, koji je prisustvovao ovom sastanku istakao je da je poboljšanje kvaliteta pijačnih usluga i podsticaj razvoju i unapređenju proizvodnje zdrave hrane i poljoprivrede u opštini, jedan je od strateških ciljeva razvoja koji je sadržan u Akcionom programu razvoja opštine Palilula.