Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 06.02.2020

    UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U OPŠTINI PALILULA

    Uprava Gradske opštine Palilula u Nišu počela je realizaciju projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – II faza“ koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Ovim povodom u prostorijama opštine, 6.februara održan je uvodni sastanak predstavnika opštinske Uprave Palilule sa prof.dr Markom Stankovićem (konsultan Saveta Evrope) i Leom Raningerom (tim za upravljanje projektom). U okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima-faza 2“, Gradska opština Palilula izradila je dokument „Strategija upravljanja ljudskim resursima Gradske opštine Palilula“. koji je visoko rangiran. Po rečima predsednika opštine Aleksandra Ždrala, Strategija je prateći dokument koji će omogućiti plansku primenu sistema upravljanjem ljudskim resursima.

    Reformom javne uprave u Srbiji, kao ključna aktivnost izdvojeno je unapređenje upravljanja ljudskim resursima i stvaranje sistema za kontinurano stručno usavršavanje zaposlenih. Novi pristup u upravljanju ljudskim resursima u javnoj upravi zasniva se na kompetencijama i ima za cilj razvijanje punog potencijala svakog državnog službenika. Aktivnosti na projektu, ocenjuje načelnica opštinske Uprave Marija Brajdić, značajno će doprineti podizanju kapaciteta lokalnih samouprava za pružanje kvalitetnih usluga građanima. Gradska opština Palilula je u skladu sa svojom poslovnom politikom prva u Nišu i Regionu uspostavila sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008. i ISO 9001:2015 (Sertifikat: QMS).(D.Vidojković)