Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 18.12.2019

  USVOJEN BUDŽET, KADROVSKI PLAN I DATO MIŠLJENJE O PROGRAMU RAZVOJA GRADA I POSLOVANJU JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ZA 2020

  Na dvadesetpetoj sednici Skupštine Gradske opštine Palilula, održanoj 18.decembra 2019. godine, u sali Niškog kulturnog centra, doneta je Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2020. godinu. Po rečima Šefa odseka za finansije, Ivana Dragišića, budžet opštine Palilula u 2012. iznosiće 145.258.942,00 dinara.

  Budžet je prethodno, nakon javne rasprave, razmatralo i usvojilo Veće opštine. Predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Ždrale ističe da ovaj budžet predviđa kao i u prethodnim godinama brigu o najsiromašnijim građanima sa teritorije opštine Palilula, novac namenjen udruženjima građana iz oblasti kulture, sporta kao i sredstva za predškolske ustanove i osnovne škole.Treba napomenuti da se za iduću godinu po prvi put nakon dužeg niza godina nalaze i sredstva za izgradnju nekategorisanih puteva u iznosu od deset miliona dinara.

  Na ovoj sednici Skupštine, kojom je predsedavala Adriana Anastasov, usvojen je i Kadrovski plan za 2020. godinu Uprave Gradske opštine Palilula koji je obrazložila načelnica Uprave Marija Brajdić. Odbornici Skupštine opštine Palilula dali su prethodno, pozitivno, mišljenje na predlog Programa poslovanja za 2020. godinu: “JKP “Direkcija za izgradnju Grada Niša“, JKP “Direkcija za javni prevoz Grada Niša“, JKP „Tržnica“, JP “Zavoda za urbanizam“, JKP “Gorica“, JP “NIŠSTAN“, JKP ‘Mediana’, JKP „Gradska toplana“, JKP “Objedinjena naplata“, JKP „Naisus“, JKP „Parking servis“, JP „Gradska stambena agencija“.

  Dato je i prethodno mišljenje na predlog Programa razvoja Grada Niša za 2020. godinu i Programa uređivanja građevisnkog zemljišta i izgradnje Grada Niša sa finansijskim planom za 2020. godinu. (tekst-foto D.Vidojković)

  NTV – 25.Skupstina GO Palililule