Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 30.08.2019

  UZ PODRŠKU VLADE IZGRADNJA KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE

  UZ PODRŠKU VLADE IZGRADNJA KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE

  Predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Ždrale, sa saradnicima, obišao je 30.avgusta stanovnike Naselja „Ledena stena“ koji žive u ulici Ledena stena (ispod pruge) u cilju sagledavanja predviđenih infrastrukturnih radova i ostvarivanju mera Vlade Republike Srbije. Po rečima predsednika opštine Palilula ovo je prva u nizu aktivnosti opštinskih timova koji će obići i prikupiti izvorne informacije na terenu. „Cilj je da poboljšamo kvalitet života svih građana, posebno u prigradskim naseljima koja nemaju vodu i kanalizacionu mrežu, kaže Aleksandar Ždrale.

  Na inicijativu Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Vlada Republike Srbije – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pripremila je Program obnove i unapređenja sistema kanalizacione infrastrukture. U cilju uspešne i efikasne realizacije ovog Programa, jedince lokalne samouprave (JSL) imaju obavezu da izrade registar, sačine analize i projektno-tehničku dokumentaciju o kanalizacionoj infrastrukturi uz stručnu i tehničku podršku Kancelarije. Celokupan postupak odvijaće se u četiri faze i to: Analiza postojećeg stanja kanalizacionog sistema na teritoriji jedinice lokalne samouprave (JSL); Obnova (rekonstrukcija) i izgradnja-dogradnja sistema kanalizacione infrastrukture; Izgradnja/rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i Unapređenje sistema kanalizacione infrastrukture. Svaka od navedenih faza realizovaćed se po redosledu i u skladu sa prioritetima do nivoa dostizanja kriterijuma i standarda zadovoljenja komunalnih usluga.

  Jedinice lokalne samouprave (JSL) prvo će sačiniti Program unapređenja kanalizacione mreže na svojoj teritoriji najkasnije do 13.septembra 2019. godine i dostaviti Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima. Nakon toga, do 15. januara 2020. godine, u obavezi su da dostave Analizu postojećeg stanja kanalizacione mreže. Izrada analize i ostale projektno-tehnička dokumentacija uslov je za učešće u Programu. Smatraće se da je jedinice lokalne samouprave (JLS) uključena u Program tek nakon što Kancelara za upravljanje javnim ulaganjima izveštajem potvrdi da analiza sadrži sve potrebne elemente i da je urađena u skladu sa datim zahtevima.(D.Vidojković, EKOpolis)

  TV ZONAplus: ZA DOBAR DAN iz jutra u dan