Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 18.11.2020

    VETROZAŠTITNI POJAS OKO GRADSKE DEPONIJE

    VETROZAŠTITNI POJAS OKO GRADSKE DEPONIJE

    Počela je sadnja stabala oko gradske deponije „Bubanj“ u Gradskoj opštini Palilula, koja će trajati do kraja novembra a drvored predstavlja zaštitni pojas od gasova i neprijatnih mirisa koje vetar nosi ka gradu i okolnim naseljenim mestima. Radnici sektora Zelenilo JKP „Mediana“ sade ukupno 387 sadnica listopadnog i četinarskog drveća u vetrozaštitnom pojasu deponije. Za ovo ozelenjavanje kod deponije biće izdvojeno oko 5,2 miliona dinara, koje je obezbedio Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Pojas oko deponije obuhvata 2.557 metara. „Sade se dvoredno platan i javor i jednoredno smrča.

    Dobili smo gotov program, u kojem su jasno definisane vrste sadnica, udaljenost od otpada i jednog reda od drugog“, izjavio je direktor sektora Zelenilo.Mihajlo Miljković, Projekat podizanja vetrozaštitnog pojasa na deponiji „Bubanj“ pozitivno je ocenjen na konkursu za pošumljavanje u 2020. godini. Pored ovog projekta, preko Sektretarijata za zaštitu životne sredine, JKP „Mediana“ urediće i sedam školskih dvorišta u gradu.(EKOpolis)