Gradska opstina Palilula

  • OBJAVLJENO 08.02.2022

    ZAŠTITNICA GRAĐANA SA RUKOVODSTVOM OPŠTINE PALILULA

    ZAŠTITNICA GRAĐANA SA RUKOVODSTVOM OPŠTINE PALILULA

    Na osnovu dogovora sa gradonačelnicom Niša Draganom Sotirovski zaštitnica građana Niša, Katarina Mitrovski posetila je Gradsku opštinu Palilula. U razgovoru sa predsednikom opštine Bratislavom Vučkovićem, članovima opštinskog Veća i opštinske Uprave, utvrđene su aktivnosti koje imaju za cilj efikasnije rešavanje zahteva građana.

    Institucija ombudsmana uvedena je u pravni sistem Republike Srbije tek 2005.godine usvajanjem Zakona o Zaštitniku građana. Grad Niš je uspostavio ovu instituciju 2005.godine Odlukom o Građanskom braniocu („Službeni list grada Niša” 25/2005). Kancelarija je počela sa radom maja 2005.godine.D.V