Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 19.11.2018

    ŽENSKA ODBORNIČKA MREŽA OPŠTINE PALILULA

    ŽENSKA ODBORNIČKA MREŽA OPŠTINE PALILULA

    Jedanaesta redovna sednica Ženske odborničke mreže, kojom je predsedavala koordinatorka Jadranka Kocić, održana je 19.novembra u prostorijama Gradske opštine Paslilula. Članice ove mreže usvojile su izveštaj o radu za period septembar-oktobar kao i informaciju o realizacoiji projektnih aktivnosti u novembru.