• social softart
 • social softart
 • social softart
sort proizvodi

Комунални послови

НАДЛЕЖНОСТИ ГРУПЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

 1. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА :
  • Вршење надзора над радом Јавних комуналних предузећа. ( Одржавање комуналних објеката, ударне рупе, чишћење улица, неисправна јавна расвета, запушени сливници, чишћење улица од снега и леда и др. )
  • контроле радног времена угоститељских објеката и др.
  • Контроле незаконитог држања домаћих животиња
  • Контроле незаконитог одлагања отпадног материјала на јавним површинама и евидентирање дивљих депонија уз достављање истих надлежним службана за уклањање истих.
  • Контроле ванпијачне продаје
  • Решавање проблема по службеној дужности везаних за бесправно заузеће јавних површина ( летње баште , фрижидери, грађевински материјал, тезге испред продавница и др.)
  • Редовно решавање предмета по пријавама грађана везаних за неправилности које се јављају на јавним површинама одн. површинама које су у власништву града

Захтев за поступање комуналног инспектора управе го палилула


 

 1. КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ :

Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
Образац пријаве за регистрацију
Образац пријаве за регистрацију додатак
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

 

 1. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контролне листе комуналне инспекције приликом вршења инспекцијског надзора


Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2018. годину

Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2019. годину

Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2020. годину

Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2021. годину

Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2022. годину

Извештај о раду комуналне инспекције Градске општине Палилула за 2023. годину

 


Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018. годину

Годишњи план за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2019. годину

Годишњи план за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2020. годину

Годишњи план за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2021. годину

Годишњи план за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

Годишњи план за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Годишњи план за 2024. годину

close