• social softart
 • social softart
 • social softart
sort proizvodi

Канцеларија за младе

У циљу стварања услова за квалитетнији живот младих људи и њихово активно укључивање у савремене токове развоја друштва, Градска општина Палилула је донела одлуку о отварању Канцеларије за младе, у складу са Препоруком Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије.

Циљеви Канцеларије за младе су:

 1. афирмација младих,
 2. пружање подршке иницијативама и пројектима младих,
 3. промовисање здравих стилова живота,
 4. економско оснаживање младих,
 5. неформално образовање младих,
 6. информисање младих,
 7. промовисање вредности поштовања људских права, равноправности и толеранције,
 8. превенција деструктивног понашања младих и
 9. промовисање волонтерског рада.

Канцеларија за младе учествује у изради Локалне стратегије за младе и Акционог плана за младе.Делатност Канцеларије за младе садржана је у организовању креативних радионица из различитих области, интеркултуралних радионица и радионица за усавршавање и развој личних и социјалних вештина.

Канцеларија за младе организује едукације о здравим стиловима живота, о људским правима, трафикингу, родној равноправности, екологији као и едукације у циљу професионалног усавршавања. Канцеларија за младе се бави организацијом различитих презентација и спортских активности.

Целокупна делатност Канцеларије за младе остварује се у складу са Националном стратегијом за младе Републике Србије која је усвојена 9. маја 2008. године.

Е-Пошта: kzm_go_palilula@yahoo.com

close